Uppsala universitets Ridstipendium


Varje termin delar Uppsala universitets ridinstitution ut ridstipenier till heltidsstuderande vid Uppsala universitet. Det delas ut tio stipendier varav två tilldelas nybörjare och åtta tilldelas vana ryttare. Stipendiet utlyses i början av varje termin och urvalet bygger på både studie- och ridmeriter. När stipediet är utlyst (oftast i början av september/mitten av januari) finns information och möjlighet att göra en webbansökan på Stipendiekansliets hemsida. Inloggning till webbanmälan sker med användarnamn och lösenord A.


Stipendiet innebär kostnadsfri ridundervisning under terminen; två lektioner i veckan under 16 veckor. Lektionerna rids på Akademistallet (Upplands-Västmanlands fältrittklubb), där ridinstitutionens verksamhet är förlagd. Detta är en fantastisk möjlighet att komma ut till stallet och hästarna samt att utvecklas i sin ridning under studietiden!

Aktuellt


Ansökan för Höstterminen 2023 är öppnen t.o.m. torsdagen den 31e augusti kl 17.00.