Medlemskap


Vi ser fram emot ett år fullt av hästaktiviteter och trevliga tillställningar och hoppas på att träffa både gamla och nya medlemmar! Du kan bli medlem i UARK om du studerar eller är anställd, eller tidigare studerat eller varit anställd, vid Uppsala universitet eller SLU-Ultuna.


Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 50 kr och betalas in till UARKs pg 57 72 42-1 eller via swish till 1236040224. Medlemsskap löses via idrott.se där du fyller i formuläret och sedan betalar in avgiften via pg eller swish. Varmt välkommen till UARK! Vi ser fram emot att träffa just dig. 


Uppsuttna aktiviter

För att medverka på alla UARKs aktiviteter, inklusive tävlingar och andra uppsuttna aktiviteter, krävs ett medlemskap i UVFK (detta för att bl.a.vara försäkrad vid ridtillfällen). Medlemsavgiften till UVFK är 450 kr per kalenderår och betalas in till pg 36 21 58-8. Ange namn, personnummer, mailadress samt meddela att du är student/anställd vid UU/SLU-Ultuna.


Stödmedlemskap

Vill du stödja oss kan du bli stödmedlem. Medlemsavgiften är 50 kr och betalas in till UARKs pg 57 72 42-1 eller via swish till 1236040224. Ange namn och personnummer och skicka ett mail till info@uark.se och skriv att du har betalat in så får vi din mailadress. Medlemskapet gäller per kalenderår.


HÄR KAN DU LÄSA OM UARKS INTEGRITETSPOLICY