Uppsala universitets Ridinstitution


Uppsala Universitets ridinstitution har funnits för Uppsalas hästintresserade studenter sedan 1663 och är således den näst äldsta organiserade ridundervisningen i världen efter Spanska Ridskolan i Wien. Till en början var det unga adelsmän som skulle utbildas i excercitier, övningsämnen där ridning ingick tillsammans med morderna språk, ritning, dans, musik och fäktning. Hästar och ridning har därför en lång tradition bland Uppsalas akademiker. År 2013 firades 350-års jubileum med pompa och ståt. Tack vare ridinstitutionen kan UARK erbjuda många hästaktiviteter till subventionerat pris. Läs mer om Uppsala universitets ridinstitution här.


Till vänster: Målning av Johan Arsenius, Akademistallmästare i Uppsala mellan år 1877-1888, som själv är avbildad längst till höger. Arsenius var den första som tillät kvinnliga elever i ridundervisningen. Oljemålningen finns att beskåda på Museum Gustavianum.

Mitten och till höger: Ridinstitutionen vid Uppsala universitet är nu förlagd vid Akademistallet i Kvarnbo, Uppsala.