Medlemskap

 

Vi ser fram emot ett år fullt av hästaktiviteter och trevliga tillställningar och hoppas på att träffa både gamla och nya medlemmar! Du kan bli medlem i UARK om du studerar eller är anställd, eller tidigare studerat eller varit anställd, vid Uppsala universitet eller SLU-Ultuna. Det finns två sortes medlemskap:

 

Fullbetalande medlem

För att medverka på alla UARKs aktiviteter, inklusive tävlingar och andra uppsuttna aktiviteter, krävs ett medlemskap i UVFK (detta för att bl.a.vara försäkrad vid ridtillfällen). Medlemsavgiften till UVFK är 400 kr per kalenderår och betalas in till pg 36 21 58-8. Ange namn, personnummer, mailadress samt meddela att du är student/anställd vid UU/SLU-Ultuna så blir du automatiskt medlem i UARK!

 

Stödmedlem

Som stödmedlem får du vara med på UARKs avsuttna aktiviteter. Stödmedlemskapet är

50 kr och betalas in till UARKs pg 57 72 42-1. Ange namn, personnummer och mailadress. Även stödmedlemskapet gäller per kalenderår.

 

Upsala Akademiska Ridklubb - info@uark.se

Copyright 2015 © All Rights Reserved